Pomáháme, inovujeme a šetříme čas i náklady

Správně vydefinovat priority a směřování firmy
+ Správně vydefinovat priority a směřování firmy - zejména pro menší firmy a startupy je určení priorit klíčovou činností, od které se odvíjí celé plánování.
Vybudovat na trhu silný brand, strategii rozvoje a komunitu
+ Vybudovat na trhu silný brand, strategii rozvoje a komunitu - budujeme s vámi komunitu zákazníků využívajících Vaše produkty a s tím v ruku v ruce branding celé značky.
Zanalyzovat konkurenci a vyniknout
+ Zanalyzovat konkurenci a vyniknout - zanalyzujeme konkurenci, její slabá a silná místa a zároveň postavení na trhu. Najdeme spolu nové možnosti, jak vyniknout.
Přetvořit nápad v užitečný produkt
+ Přetvořit nápad v užitečný produkt - Váš nápad zpracujeme, vytuningujeme a převedeme do produktu, který nemá problém vydělávat a podporovat další činnosti spojené s Vaším podnikáním.
Zvalidovat nápad, konzultovat
+ Zvalidovat nápad, konzultovat - pomůžeme Vám Váš nápad zvalidovat formou brainstormingu a z pohledu různých faktorů s našimi odborníky. Následně konzultujeme možnosti úpravy, změny MVP a požadavků.
Odstranit přebytečné náklady, zvyšovat efektivitu
+ Odstranit přebytečné náklady, zvyšovat efektivitu - optimalizací procesů nebo jejich automatizací je možné snížit náklady i o 50% a zahrnout nové metody i do budoucího rozvoje firmy.

Tvořte a naučte se s námi

Prodávejte s námi Vaše produkty

Prodávat

Naučíme vás, jak budovat produkty, které prodávají. Vytvořit si uživatelskou komunitu, důvěryhodnost produktu a jeho digitální podobu online, která vydělává i bez předražené reklamy.

Inovujte a designujte Vaše produkty a služby

Inovovat/Designovat

Pomáháme s pohledem na různé produkty/problémy z jiného a nezaujatého úhlu. Děláme workshopy produktového brainstormingu, směrování firmy a pochopení základních inovačních technik.

Optimalizujte náklady a čas

Optimalizovat

Prostor na optimalizaci se najde vždy. Pomáháme najít slabá místa, které zbytečně zabírají náklady na budget, čas a zaměstnance a následně je spolu zautomatizujeme nebo zoptimalizujeme.

Inteligentně, bezpečně a postupnými kroky

1. Analýza současného stavu - na startu se setkáme a zanalyzujeme současný stav firmy/projektu/týmu. Zrevidujeme stav Vašeho podnikání, Vaše očekávání, náklady a konkurenci.


2. Vydefinování potřeb - po úvodní analýze spolu vydefinujeme potřeby/problémy a možnosti realizace nebo jejich odstranění. Součástí je i dlouhodobý strategický plán naplnění cíle, cenový a časový odhad.


3. Návrh řešení - vyhotovíme řešení, které je možné zrealizovat v daném budgetu. Řešení vždy obsahuje dlouhodobý plán v rámci let a možnosti neustálého rozvoje.

Online strategie a rozvoj produktu

4. Vydefinování milníku - společné vydefinujeme první milník, kterého chceme dosáhnout, včetně konkrétních kroků, odpovědností a osob potřebných k jeho naplnění.


5. Společná práce na naplnění cíle - práce na naplnění cíle, během níž probíhá pravidelná kontrola ve sprintech a validace týmem odpovědným za kontrolu a kvalitu. Průběžné menší změny vyplývající z práce se zapracovávají dle potřeby projektu.


6. Vyhodnocení úspěšnosti a další rozvoj - vyhodnocení výsledného produktu/projektu z pohledu kvality, času, ceny a efektivity. Na základě toho se přechází k rozvoji nebo následnému vzdělávání dle potřeby projektu.

Idea konzultant a mentor

Poskytneme vám idea konzultanta

KONZULTACE NÁPADŮ

Při zakládání nového projektu častokrát zakladatel nebo tým nevidí už souvislosti a potřeby trhu jasně. Pomáháme zvalidovat, prokonzultovat s externistem problematiku pro potřeby uživatelů.

INOVACE A DLOUHODOBÝ PLÁN

Sledujeme trendy na trhu a umíme se ponořit do jakéhokoli problému v každém odvětví. Neustále přinášíme k Vašemu podnikání různé nápady, inovace a možnosti, jak vyniknout. Stejně jako se inovuje svět kolem nás, je potřeba inovovat produkty, služby a předběhnout tím všude číhající konkurenci.

Vývojáři v clouduVývojáři v cloudu - naši vývojáři jsou dostupní dle potřeby daného projektu. Máte zaručený support kdykoliv v případě výpadku služby.
Součást Vašeho týmu a projektuSoučást Vašeho týmu a projektu - víme, že ne vždy je efektivní vše řešit externě na dálku, proto můžeme spolupracovat i s Vámi a Vaším týmem.
Ondřej Mařík

Architekt/Vývojář

Ondra Mařík

Tomáš Habrman

Konzultant

Tomáš Habrman

Svetlana Margetová

IT Analytik / UI Designér

Sveťa Margetová

Ukázky naší práce, kdy jsme klientům pomohli s

Mobilní aplikace pro bežce závodu Od Tatier k Dunaju

Mobilní aplikací pro běžce


Co? Pro koho?

Projekt vznikl z naší vlastní iniciativy, protože sami běháme. Analyzovali jsme si požadavky běžců, přinesli návrh a aplikace byla na světě. Výrazně podpořila běh a celkový zážitek ze závodů. Už čtvrtý rok po sobě ji neustále rozvíjíme a tuningujeme.

Webová stránka pre nově vznikající administrativní budovu Klingerka

Webovou stránkou


Co? Pro koho?

Interaktivní webová stránka umožňující prezentovat nově vznikající budovu. Řešení obsahovalo interaktivní klikací prototyp budovy a kanceláří. Zakládali jsme si na pěkném a rychlém vykreslení a zobrazení vizualizací v přívětivé podobě.

Webová aplikace umožňující online rezervaci limuzíny

Webovou aplikací pro offline byznys


Co? Pro koho?

Během cesty vlakem jsme poznali dalšího super klienta, kterému jsme se rozhodli pomoci s rozjezdem jeho podnikání formou webové aplikace umožňující efektivně rezervovat limuzíny a komunikovat s řidičem.