Pomáháme, vzděláváme a šetříme čas i náklady

Správne nastaviť deadliny a fázy projektu
+ Správně nastavit deadliny a fáze projektu - na první pohled jednoduchý úkol, který rozhoduje již na startu o úspěšnosti projektu a očekáváních všech zúčastněných.
Odstranit nejasnosti v komunikaci mezi tým
+ Odstranit nejasnosti v komunikaci mezi týmy - pomáháme pochopit požadavky všech stran a efektivně je komunikovat v týmu.
Doplnit chybějící/nedostatečnou úvodní analýzu
+ Doplnit chybějící/nedostatečnou úvodní analýzu - ať už se jedná o agile nebo waterfall, klademe důraz na úvodní analýzu stanovující základní zadání z pohledu byznysu, IT a bezpečnosti.
Vybrat vhodné technologické řešení a architekturu
+ Vybrat vhodné technologické řešení a architekturu - díváme se na problém jako celek a na základě současných a budoucích požadavků společně navrhneme nejvhodnější řešení.
Odstranit zbytečné prostoje na projektech
+ Odstranit zbytečné prostoje na projektech - každý sprint má jasně definované potřeby, rizika a za co je kdo zodpovědný.
Nenavyšovat budgety na změnových požadavcích
+ Nenavyšovat budgety na změnových požadavcích - na základě jasně definovaných funkcí a požadavků je stanovena cena, včetně modifikací a změn.

Tvořte a naučte se s námi

Naučte se s námi agilitě

Agilitě

Naučíme se efektivně řídit agilní týmy a projekty bez zbytečné byrokracie, standupů a prostojů ve sprintech a na projektech napříč více týmy a odděleními firmy.

Naučte sa s námi designovat a inovovat

Inovovat/Design

Pomáháme s pohledem na různé produkty/problémy z jiného a nezaujatého úhlu. Děláme workshopy produktového brainstormingu, směrování firmy a pochopení základních inovačních technik.

Optimalizace přebytečných nákladů

Optimalizovat

Prostor na optimalizaci se najde vždy. Pomáháme najít slabá místa, které zabírají náklady na budget, čas a zaměstnance. Následně je spolu zautomatizujeme nebo zoptimalizujeme.

Inteligentně, bezpečně a postupnými kroky

1. Analýza současného stavu - na startu se setkáme a zanalyzujeme současný stav firmy/projektu/týmu. Zrevidujeme technologické řešení, nové možnosti rozvoje produktu, slabá místa a podobně.


2. Vydefinování potřeb - po úvodní analýze spolu vydefinujeme potřeby/problémy a možnosti realizace nebo jejich odstranění. Součástí je i dlouhodobý strategický plán naplnění cíle, cenový a časový odhad.


3. Zapojení týmu - zapojení do chodu organizace / poznání prostředí a týmů, se kterým budeme spolupracovat. Nastavení očekávání a formy spolupráce mezi námi, ale i mezi týmy samotnými.

Analýza stavu firmy a konzultace v oblasti IT

4. Vydefinování milníku - společné vydefinování prvního milníku, kterého chceme dosáhnout, včetně konkrétních kroků, odpovědností a osob potřebných k jeho naplnění.


5. Společná práce na naplnění cíle - práce na naplnění cíle, během níž probíhá pravidelná kontrola ve sprintu a validace týmem odpovědným za kontrolu a kvalitu. Průběžné menší změny vyplývající z práce se zapracovávají dle potřeby projektu.


6. Vyhodnocení úspěšnosti a další rozvoj - vyhodnocení výsledného produktu/projektu z pohledu kvality, času, ceny a efektivity. Na základě toho se přechází k rozvoji nebo následnému vzdělávání dle potřeby projektu.

IT analytik alebo Byznys analytik jdou ruku v ruce

Poskytneme vám IT-Byznys analytika

KLÍČOVÁ POZICE A ROLE V TÝMU

Analytici, kteří zároveň rozumějí a dokáží zpracovat požadavky byznysu, marketingu a přetvořit je do IT zadání hrají důležitou roli v týmu a zejména na nich závisí úspěšnost a ziskovost celého projektu. Zejména proto, že minimalizují nedorozumění v týmu mezi IT a neIT obory.

VZÁCNÍ NA IT TRHU JAKO UNICORNI

Na IT trhu je téměř nemožné najít technicko-byznysově orientovanou osobu. U nás v týmu se však na tyto pozice specializujeme, protože nás baví, sledujeme okolní svět a spojujeme technologie s běžným životem.

Vývojáři v clouduVývojáři v cloudu - naši vývojáři jsou dostupní dle potřeby daného projektu. Máte zaručený support kdykoliv v případě výpadku služby.
Součást Vašeho týmu a projektuSoučást Vašeho týmu a projektu - víme, že ne vždy je efektivní vše řešit externě na dálku, proto můžeme spolupracovat i s Vámi a Vaším týmem.
Ondřej Mařík

Architekt/Vývojář

Ondra Mařík

Tomáš Habrman

Konzultant

Tomáš Habrman

Svetlana Margetová

IT Analytik / UI Designér

Sveťa Margetová

Ukázky naší práce, kdy jsme klientům pomohli s

Datová transformací firmy

Datovou transformací firmy


Co? Pro koho?

Součástí řešení byl návrh a vydefinování požadavků na data, jejich zobrazení, vizualizaci a aktuálnost. Požadavky byly shromážděny napříč několika odděleními a připravené pro různé potřeby různých členy týmu. Řešení obsahovalo poměrně značnou optimalizaci nákladů i času, z důvodu velkého množství dat.

Mobilní aplikace Centrum.cz

Mobilním vývojem interní aplikace


Co? Pro koho?

Ne každá firma má nebo je pro ni efektivní mít svůj vlastní mobilní tým. Proto jsme se zapojili, jako externisti spolupracující s interním týmem, na vývoji mobilní aplikace pro správu emailů. Součástí řešení byly i návrhy, optimalizace, sběr požadavků od uživatelů a návrhy na jejich řešení.

Inovace a transformace v oblasti UI a UX

Inovacemi a UI / UX transformací


Co? Pro koho?

Ne každý státní a korporátní systém musí být ošklivý, uživatelsky nepřívětivý a neintuitivní. Rozhodli jsme se graficky a technologicky přetvořit "nudné" formulářové stránky na zakládání firem, do interaktivního, graficky pěkného pomocníka. Řešení obsahovalo návrhy na inovace, kterým se klient odliší od konkurence.